Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑ:Συνεχής μείωση των μισθών και αύξηση της «ευελιξίας»

Η σταθερή μεγάλη μείωση των μισθών και η μεγάλη αύξηση της υποαπασχόλησης καταγράφονται στα στοιχεία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και για το μήνα Ιούλη του 2016. Και τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν το βάθεμα του εργασιακού μεσαίωνα προκειμένου να στηριχθούν τα κέρδη του κεφαλαίου, με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως ακριβώς έκαναν και οι προκάτοχοί της.
Συγκεκριμένα, εξετάζοντας την 
περίοδο 2011 - 2016, το μήνα Ιούνη, αναδεικνύονται οι γενικές τάσεις που καταγράφονται κάθε μήνα τα τελευταία χρόνια: Η συνεχής αύξηση του συνόλου των ασφαλισμένων συνοδεύεται από συνεχή μείωση του μέσου μισθού τους. Συνεχής μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης και πολύ μικρή αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Συνεχής πολύ μεγάλη μείωση του μισθού της μερικής απασχόλησης και μεγάλη μείωση του μέσου μισθού της πλήρους απασχόλησης.
Ετσι, σύμφωνα με τα στοιχεία γι' αυτήν την περίοδο:
-- Ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 22,81%, ο μέσος μισθός τους μειώθηκε κατά 25,81%. Στοιχείο που καταδεικνύει την τεράστια μείωση των μισθών, τη συνεχή μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Πρακτικά οι κεφαλαιοκράτες εκμεταλλεύονται περισσότερο εργατικό δυναμικό δίνοντας ακόμα πιο λίγα.
-- Ο αριθμός των εργαζομένων με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 100%, ενώ ο μέσος μισθός τους μειώθηκε κατά 40%. Συγκεκριμένα, το 2011 οι μερικώς απασχολούμενοι ήταν 292.815 και το 2016 έφθασαν τους 585.840! Την ίδια ώρα, ο μέσος μισθός τους το 2011 ήταν 633,69 ευρώ μεικτά και το 2016 έπεσε στα 408,69 ευρώ μεικτά.
-- Αύξηση αλλά πολύ μικρότερη (7,17%) σημείωσε και ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, ενώ ο μέσος μισθός τους μειώθηκε κατά 18,09%. Το 2011 οι πλήρως απασχολούμενοι ήταν 1.382.862 και το 2016 ανήλθαν στους 1.482.023, αλλά ο μέσος μισθός τους ακολουθώντας αντίστροφη πορεία το 2011 ήταν 1.425,48 ευρώ μεικτά και το 2016 έπεσε στα 1.167,48 ευρώ μεικτά.
-- Από τα παραπάνω συνάγεται και το συμπέρασμα της επέκτασης της μερικής σε βάρος της πλήρους απασχόλησης. Το 2011 η μερική απασχόληση ήταν 17,4% στο σύνολο των εργαζομένων και το 2016 έφθασε το 28,35%! Δηλαδή, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει με μερική απασχόληση. Στην πραγματικότητα βέβαια το ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν με εκ περιτροπής απασχόληση (μορφή της μερικής απασχόλησης που εκφράζεται με πλήρες ωράριο αλλά λιγότερες μέρες από τη βδομάδα, π.χ. τριήμερο ή διήμερο αντί για πενθήμερο). Οι εργαζόμενοι, όμως, αυτοί καταγράφονται στους πλήρως απασχολούμενους με κριτήριο το πόσες ώρες δουλεύουν και έτσι αποκρύπτεται ένα κομμάτι της υποαπασχόλησης.
Τη γενίκευση της δουλειάς - «λάστιχο» επιβεβαιώνει και η «Εργάνη»
Την ανοδική τάση των «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για το Μάη του 2017.
Σχεδόν μία στις δύο νέες προσλήψεις και το συγκεκριμένο μήνα είναι με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ εξετάζοντας την εξέλιξη το συγκεκριμένο μήνα μεταξύ των ετών 2014 - 2017, είναι καθαρή η άνοδος των «ευέλικτων» μορφών και η παράλληλη μείωση της πλήρους απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για το Μάη του 2017, από τις 264.587 νέες προσλήψεις, το 50,75% αφορά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και το 49,25% σε θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.
Τον ίδιο μήνα του 2014, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ανέρχονταν στο 57,1% επί του συνόλου των νέων προσλήψεων, ενώ το υπόλοιπο 42,9% ήταν προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.
Μεγάλη άνοδο σημειώνει η προσωρινή απασχόληση, όπως φαίνεται εμμέσως πλην σαφώς από το στοιχείο που αφορά στη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις αυτές το Μάη του 2014 έφθαναν τις 42.052 και τώρα φθάνουν τις 61.648, καταγράφοντας αύξηση 46,6%!
Σχετικά με την εξέλιξη των προσλήψεων και απολύσεων θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μήνας καταγράφει από το 2013 μέχρι σήμερα θετικό ισοζύγιο (περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις). Ομως, ο ρυθμός αύξησης των απολύσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν των προσλήψεων. Ετσι, ενώ οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 112,9% οι απολύσεις αυξήθηκαν κατά 155,3%.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί για άλλη μια φορά το φαινόμενο των λεγόμενων «οικειοθελών» αποχωρήσεων, οι οποίες με βάση τα στοιχεία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί: Το Μάη του 2014 έφθαναν τις 45.236 και τώρα φθάνουν τις 89.785, αύξηση 98,48%.
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, παραβλέποντας όλα τα παραπάνω, επιμένει να ασχολείται αποκλειστικά με το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων ώστε να βγάλει το στρεβλό συμπέρασμα περί «θετικής δυναμικής στην αγορά εργασίας». 
Αυτή όμως η «δυναμική» είναι θετική μόνο για τους κεφαλαιοκράτες που αξιοποιούν τις άθλιες συνθήκες και όρους εργασίας, τα φθηνά μεροκάματα προκειμένου να αυγατίσουν τα κέρδη τους, την ώρα που για τους εργαζόμενους γενικεύεται η δουλειά - λάστιχο με μισθούς πείνας.

Πέμπτη 8 Ιούνη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ