Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Γεμάτος φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο ο νέος αναπτυξιακός νόμος

φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο-φοροληστεία στο λαό
ζεστό χρήμα ------πετσόκομμα μισθών συντάξεων
Αλλη μια χαρακτηριστική δράση της σημερινής κυβέρνησης για την επίτευξη «φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος» αποτελεί η ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου 4339/2016 περί «καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων», ο οποίος επικαιροποιεί προβλέψεις του προηγούμενου επενδυτικού νόμου 3908/2011, ενώ θέτει και ορισμένα νέα στοιχεία για τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων των επιχειρήσεων.
Ειδικά για τις φορολογικές απαλλαγές, προβλέπεται ευθύς εξαρχής εξαίρεση
 «από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών (...) από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης» (άρθρο 10, παρ. α'). Επίσης θεσπίζεται η πάγια αξίωση του μεγάλου κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας για «σταθερό φορολογικό σύστημα», καθώς προβλέπει «σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος» για μακρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της επένδυσης και μετά (άρθρο 10, παρ. γ'). Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται βάσει της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών, όπως για παράδειγμα η προμήθεια καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η έναρξη χρήσης της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ενώ ο ενισχυόμενος επιχειρηματικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει την απαλλαγή καταβολής φόρου για χρονικό διάστημα έως και δεκαπέντε ετών.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις αποκαλούμενες από τον εν λόγω νόμο «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», δηλαδή επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό τους σχέδιο δημιουργεί 2 θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο ευρώ, στο άρθρο 67 ορίζονται ως σταθερή χρονική διάρκεια της φοροαπαλλαγής τα 12 συναπτά έτη και μέχρι την εξάντληση του ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Το σημαντικό μέγεθος των παροχών αυτών προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με τα οποία μέχρι τις αρχές του έτους είχαν υπαχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόμο, σε μόλις έξι μήνες έναρξης ισχύος, 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, όταν στον προηγούμενο επενδυτικό νόμο 3908/11, στα τέσσερα χρόνια ισχύος του, είχαν υπαχθεί μόλις 1.270 σχέδια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης μισθολογικού κόστους.
Τέλος να σημειώσουμε ότι τα κονδύλια των ενισχύσεων φτάνουν τα 4,8 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ προϋπόθεση ένταξης κάποιου επενδυτικού σχεδίου στον νέο επενδυτικό νόμο είναι το 25% του κόστους της επένδυσης να μην προέρχεται από κάποιου είδους κρατική ενίσχυση. Πλαφόν στα καθεστώτα ενίσχυσης ορίζονται τα 5 εκατ. ευρώ για επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και έως 15 εκατ. ευρώ για τους ομίλους.