Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ολλανδία:Ασύμφορη η μητρότητα

Ενδεικτικά για την «προστασία της μητρότητας» στην Ολλανδία, μια από τις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύουν οργανώσεις της χώρας: Σε δεκάδες χιλιάδες υπολογίζονται οι γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μόλις γέννησαν, δεν τηρήθηκαν από την εργοδοσία ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. 
Για παράδειγμα, δεν ανανεώθηκε η σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχαν ή τις ανάγκαζαν να πάρουν την άδεια μητρότητας ως κανονική άδεια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 65.000 γυναίκες βιώνουν τέτοιες καταστάσεις στο χώρο δουλειάς εξαιτίας εγκυμοσύνης. 
Εξάλλου, η Ολλανδία είναι μια από τις χώρες που η μερική απασχόληση - συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα στις γυναίκες - είναι στα ύψη (πάνω από τις μισές εργαζόμενες είναι με ευέλικτες μορφές) και αυτό «πλασάρεται» ως «ιδανικό»
για τις εργαζόμενες μητέρες, ως «εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».
Οπως φαίνεται και από το συγκεκριμένο παράδειγμα, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο η αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση είναι ενιαία και στόχο έχει τη μείωση του εργατικού «κόστους», με χτύπημα ακόμα και στα πιο στοιχειώδη δικαιώματα.