Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016-2017

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις εισαγωγής των παιδιών τους για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2016 έως και 30/06/2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών πατώντας ΕΔΩ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης είναι τα ακόλουθα:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών

1. AΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 (ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Β. Άλλα δικαιολογητικά

5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (2016) Ή ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (2016) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015

6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΝΕΡΓΙΑΣ (829/ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΟΝΕΑ

Για τον πίνακα μορίων κατάταξης νέας αίτησης εισαγωγής παιδιού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσ/νίκης (Α.Δ.Σ. 829/ 2015) πατήστε ΕΔΩ.