Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ - «ΦΩΤΙΑ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:Προτείνει συγκρότηση «μάχιμων δυνάμεων για συγκρούσεις υψηλής έντασης»!

Σχέδια παραπέρα στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, με δημιουργία μόνιμων δομών τύπου ευρωστρατού και εκτόξευση των πολεμικών δαπανών, με στόχο την ενίσχυση, αναδιάταξη και ανάπτυξη δυνάμεών της παντού στον κόσμο, όπου διακυβεύονται συμφέροντα ευρωενωσιακών μονοπωλίων στην κόντρα με άλλα κεφάλαια, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων, αντανακλά έκθεση - «φωτιά» που κατατέθηκε χτες στο Eυρωκοινοβούλιο ως πρόταση ψηφίσματός του «σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές
επιπτώσεις μιας Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας» (ΚΠΑΑ) και τις τέτοιες «δυνατότητες» που προσφέρει η περιλάλητη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Στο φόντο των ανακατατάξεων στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και των σφοδρών αντιπαραθέσεων που προκαλούν «διαμόρφωση νέων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών πλαισίων, με την κυριαρχία της ασιατικής έναντι της ευρωατλαντικής περιοχής, και η εμφάνιση νέων παραγόντων, καθώς και η ανάδυση νέων πραγματικών απειλών και πεδίων δράσης», η έκθεση - πρόταση ζητά «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ «με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή γειτονία και στον κόσμο», τονίζοντας ότι η επίτευξη των στόχων της ΚΠΑΑ «για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ενωσης να δρα εξωτερικώς (...) είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία σε ένα ταχέως επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλειας».
Προωθεί την παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ιμπεριαλιστικής ένωσης, η έκθεση ανάμεσα στα άλλα σημειώνει:
  • Οτι «υφίστανται εδώ και χρόνια ευρωπαϊκές πολυεθνικές δομές που αποτελούν παραδείγματα ορθής πρακτικής και συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών, όπως το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα (Eurocorps)» και ότι «οι συγκεκριμένες δομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης στην πορεία προς μια κοινή αμυντική πολιτική της Ενωσης».
  • Καλεί να ληφθούν από την ΕΕ όλα τα αναγκαία μέτρα «για να επιτευχθεί πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη ανάπτυξη των αποστολών και επιχειρήσεων». Ακριβώς για τη «δρομολόγηση αποστολών της ΚΠΑΑ», καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει δυνατότητες που δίνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, «προκειμένου να συνεχίσει και να εντείνει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους, ώστε να προλειάνει το έδαφος για μια επιχειρησιακή πολιτική σε θέματα ασφάλειας και άμυνας».
  • Καλεί «το σύστημα των μάχιμων μονάδων της ΕΕ» να υπαχθεί σε μια «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία» (PESCO), καθώς και να δημιουργηθεί ένα «μόνιμο πολιτικοστρατιωτικό αρχηγείο, με μια Ικανότητα Στρατιωτικού Σχεδιασμού και Εκτέλεσης», καθώς «θα βελτίωνε την ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ σε κρίσεις».
Τέλος, ζητά, σε μια μελλοντική συνθήκη της ΕΕ να συμπεριληφθούν διατάξεις που «να συγκροτούν τις Ευρωπαϊκές Ενοπλες Δυνάμεις, ικανές να αναπτύσσουν μάχιμες δυνάμεις για συγκρούσεις υψηλής έντασης, δυνάμεις σταθεροποίησης που θα διασφαλίζουν κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτικές συμφωνίες»...
Αύξηση στρατιωτικών δαπανών
Η έκθεση, που σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη «να αυξηθούν σημαντικά οι στρατιωτικές δαπάνες της ΕΕ», προτείνει όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων «να χρηματοδοτούνται από νέους πρόσθετους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ» και «πρόσθετη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από τα κράτη - μέλη». «Παροτρύνει», δε, να συσταθεί «Ταμείο Εκκίνησης» προς «έκτακτη χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων».
Υιοθετώντας αντίστοιχο στόχο του ΝΑΤΟ, «θεωρεί απαραίτητη την αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ της ΕΕ» και τονίζει ότι αυτό θα σήμαινε επιπλέον δαπάνη ύψους περίπου 100 δισ. ευρω για την «άμυνα» μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας.
Επιπλέον, παραπέμποντας ευθέως σε πολεμικά σενάρια, η έκθεση αναφέρει ότι «στη διάρκεια των φάσεων παράταξης, επιφυλακής και υποχώρησης, η Ενωση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δαπάνες των μάχιμων μονάδων της ΕΕ».
Για τις σχέσεις ΕΕ - ΝΑΤΟ
Σε ειδική ενότητα για τη «Σχέση ΕΕ - ΝΑΤΟ», ζητά «μια στενότερη σχέση μεταξύ της ΚΠΑΑ και του ΝΑΤΟ», κάνοντας λόγο για «ανάγκη επανεξισορρόπησης και διεύρυνσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ». Καλεί, έτσι, σε «άμεση συνεργασία με τους διατλαντικούς εταίρους προκειμένου να διασαφηνιστεί η θέση τους στα διάφορα ζητήματα που πραγματεύεται η παγκόσμια στρατηγική». Επίσης, να δοθεί «δυνατότητα στο ΝΑΤΟ να χρησιμοποιεί τα μέσα της ΕΕ».
Καλεί, επιπλέον, σε «μεταρρυθμίσεις» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «ιδίως όσον αφορά τη σύνθεσή του και τις διαδικασίες ψηφοφορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά του να δρα αποφασιστικά για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια».
Πέμπτη 16 Μάρτη 2017

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ