Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ:Ενημέρωση των συναδέλφων για το πέρασμα στον Σκλαβενίτη


Ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο εργαζομένων στον πρώην Μαρινόπουλο και το πέρασμα στην εταιρεία στον Σκλαβενίτη


Ενημερώνεστε σχετικά από εδώ
https://emathess.blogspot.gr/