Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΕΕ:Με ατζέντα ενίσχυσης του εργασιακού μεσαίωνα σε όλα τα επίπεδα

«Ευέλικτη» εργασία, εισφοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, παράταση του εργάσιμου βίου και άλλα αντεργατικά μέτρα στο επίκεντρο της χτεσινής συνεδρίασης στις Βρυξέλλες
Οι βασικές αντεργατικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την απασχόληση, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τους μισθούς, διέτρεξαν όλη την ατζέντα της χτεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Στη συζήτηση για την παραπέρα κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης σε όλη την ΕΕ για
λογαριασμό του κεφαλαίου, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εργασίας, Τ. Πετρόπουλος.
Μεταξύ άλλων, οι υπουργοί ενέκριναν «συμπεράσματα σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2017 και την Κοινή Εκθεση για την Απασχόληση» (διαδικασία που εντάσσεται στο περιβόητο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» των μνημονίων διαρκείας που ισχύουν σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ) και συζήτησαν για θέματα όπως η «βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας», η «μείωση των αποκλίσεων στην ΕΕ», ο «συντονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας» κ.ά.
Πίσω από τους παραπάνω τίτλους, όπως αποτυπώνεται καθαρά και στα κείμενα και τα σχέδια αποφάσεων της χτεσινής συνεδρίασης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κατευθύνσεις της λυκοσυμμαχίας για την παραπέρα ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας, για τις περαιτέρω αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, την ακόμα μεγαλύτερη «ελάφρυνση» ή και απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές κ.ά.
Ολομέτωπη αντιλαϊκή επίθεση για λογαριασμό του κεφαλαίου
Χαρακτηριστικά, στο σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και του Συμβουλίου Απασχόλησης επισημαίνονται μεταξύ άλλων:
  • «Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν ευέλικτες αγορές εργασίας (...) πρέπει να συνεχιστούν, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας». Διατυπώνεται καθαρά, δηλαδή, η πολιτική παραπέρα ενίσχυσης των ευέλικτων μορφών εργασίας, ώστε οι κεφαλαιοκράτες να μπορούν να αυξομειώνουν το εργατικό δυναμικό και να το εκμεταλλεύονται όποτε, όπως και για όσο θέλουν...
  • «Για την τόνωση της απασχόλησης των γυναικών χρησιμοποιήθηκαν επίσης ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, το ελαστικό ωράριο και το μειωμένο ωράριο». Πίσω, δηλαδή, από την «τόνωση της απασχόλησης», βρίσκονται τα μέτρα που μετατρέπουν σε λάστιχο τη ζωή των εργαζόμενων γυναικών και συνολικά των εργαζομένων.
  • «Τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζουν καλύτερα τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Πίσω από την επισήμανση αυτή, κατά κύριο λόγο βρίσκεται η πολιτική μερικής ή και πλήρους απαλλαγής των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι μόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, στην έκθεση αναφέρονται παραδείγματα όπως η σταδιακή μείωση των εργοδοτικών εισφορών στο Βέλγιο μεταξύ 2016 και 2019, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στη Γαλλία και η «μεταφορά του βάρους των κοινωνικών εισφορών από τους εργοδότες στους εργαζομένους» στη Φινλανδία, η οποία προβλέπεται στη «συμφωνία για την ανταγωνιστικότητα που υπεγράφη από τους κοινωνικούς εταίρους τον Μάρτιο του 2016, που έχει στόχο εφάπαξ μείωση του κόστους εργασίας κατά 5%».
  • «...αρκετά κράτη - μέλη εκσυγχρονίζουν τα συστήματα καθορισμού των μισθών τους, με σκοπό οι μισθοί να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της παραγωγικότητας». Αντίστοιχα, στο σχέδιο των «Συμπερασμάτων» αναφέρεται ότι «η εξέλιξη των μισθών συναρτήσει της παραγωγικότητας έχει συμβάλει θετικά στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση εντός των χωρών και εντός του συνόλου της ζώνης του ευρώ». Η σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ και των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, ως βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
  • Η πολιτική επιδότησης της απασχόλησης στην πράξη σημαίνει επιδότηση των εργοδοτών, αφού «συχνά περιλαμβάνουν την παροχή οικονομικών κινήτρων (ή επιστροφές φόρου/εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) στους εργοδότες για την πρόσληψη εργαζομένων».
  • «...τα κράτη - μέλη εξακολουθούν να βελτιώνουν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους, για παράδειγμα μέσω της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και του περιορισμού της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση (...). Τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, παραμένοντας ταυτόχρονα βιώσιμα. Για το σκοπό αυτόν, οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Στο πλαίσιο δηλαδή των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που «τρέχουν» σε όλη την ΕΕ, ιεραρχούνται νέα μέτρα για την ακόμα μεγαλύτερη παράταση του εργάσιμου βίου. Για αυτό και σε άλλο σημείο επισημαίνουν: «Οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν ακόμη περισσότερο αναγκαία την παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου».
Ο ξεχωριστός ρόλος των «κοινωνικών εταίρων»...
Την ίδια ώρα, είναι τέτοια η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλη την ΕΕ, που ξεχωριστή βαρύτητα στις κατευθύνσεις της λυκοσυμμαχίας δίνεται στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση και ενσωμάτωση των εργατικών - λαϊκών αντιδράσεων, μέσα από «κατάλληλη επικοινωνία» και με την ξεχωριστή συμβολή των «κοινωνικών εταίρων», των ενώσεων του κεφαλαίου και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, για τη «νομιμοποίηση» των αντεργατικών «μεταρρυθμίσεων».
Χαρακτηριστικά, σε σημείωμα της προεδρίας της ΕΕ που συζητήθηκε στο χτεσινό Συμβούλιο Υπουργών, επισημαίνεται: «Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και να εξασφαλιστεί η χρονική τους συνέπεια. Η παροχή καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με το διανεμητικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεταρρυθμιστικά σχέδια που να ελαχιστοποιούν το βραχυπρόθεσμο κόστος τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την κατάλληλη επικοινωνία και διαφάνεια όσον αφορά τόσο το αναμενόμενο κόστος όσο και τα επιδιωκόμενα οφέλη των μέτρων πολιτικής, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, ώστε να ενισχυθούν η συνολική αποδοχή και ο ενστερνισμός των μεταρρυθμίσεων. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό στοιχείο των επιτυχημένων οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να κατανοήσουν τις ανάγκες των εργαζομένων και της βιομηχανίας και για να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους κατά τη διενέργεια σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν μάλιστα να συμβάλουν στη νομιμοποίηση των μεταρρυθμίσεων».

Σάββατο 4 Μάρτη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ