Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΕΡΓΑΝΗ»:Συνεχής επέκταση της «ευελιξίας»

Υψηλό ποσοστό εργασιακής «ευελιξίας» καταγράφεται στα στοιχεία για τις ροές απασχόλησης του μήνα Μάρτη του 2017, όπως αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».
Σύμφωνα με αυτά, στις προσλήψεις που έγιναν τον περασμένο μήνα, λιγότερες από τις μισές, το 49,14% είναι συμβάσεις με πλήρη απασχόληση, ενώ στο 37,41% φτάνουν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης
και στο 13,45% οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.
Συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 2017, από τις νέες προσλήψεις που έγιναν, μόνο το 46,5% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση, ενώ οι «ευέλικτες» συμβάσεις ανέρχονται στο 53,5%: Το 38,68% αφορούν συμβάσεις με μερική απασχόληση και το 14,82% με εκ περιτροπής εργασία.
Στους αριθμούς αυτούς πρέπει να προστεθεί και ένας αριθμός μερικών χιλιάδων συμβάσεων (το Μάρτη ανήλθαν σε 3.816 συμβάσεις) οι οποίες από πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο το βαθμό «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας.