Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΔΕΗ:Ανακοίνωσε φουσκωμένους λογαριασμούς για να εισπράξει οφειλές ΥΚΩ προηγούμενων ετών

Αυξημένους θα δούμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση της επιβάρυνσης λόγω της σταδιακής ανάκτησης των ποσών που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) των ετών 2012-2015.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ για τα έτη 2012 - 2015 . «προκύπτει χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης συνολική υποανάκτηση των
δαπανών της ΔΕΗ για τα έτη 2012-2015 που ξεπερνά τα 735 εκατομμύρια ευρώ» και επιβιώνει ότι οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα προσθέτοντας πως «η επιβάρυνση στους λογαριασμούς από τη σταδιακή ανάκτηση των ποσών αυτών από τη ΔΕΗ θα είναι πολύ μικρή και προσωρινή και τα όποια ποσά εισπράττει η ΔΕΗ επιστρέφουν αμέσως στην πραγματική οικονομία».
Η εταιρεία ισχυρίζεται πως «το αίτημα λοιπόν της ΔΕΗ για ανάκτηση των ΥΚΩ των προηγούμενων ετών δεν "έρχεται για να καλύψει τις απώλειες της εταιρείας από τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών" όπως γράφτηκε, αλλά για να ανακτήσει τις δαπάνες τις οποίες έχει υποστεί για επενδύσεις και για λειτουργικά έξοδα που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ώστε η τιμή του ρεύματος να είναι ίδια με αυτή της ηπειρωτικής χώρας».
Ωστόσο η εξέλιξη αυτή έχει άμεση σχέση τόσο με τις συσσωρευμένες οφειλών προς τη ΔΕΗ, όσο και με τη διαδικασία πώλησης λιγιτικών μονάδων μονάδων που αποτελεί προϋπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου και το «μάρμαρο» θα το πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, που σύντομα θα δουν νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς.

902.gr